Prezes Zarządu

Marek Pałucki
tel. 601 831 984

Sekretarz  Zarządu

Zbigniew Zubel

Wiceprezes

Marek Polonis
tel. 601 652 582