25 listopada 2014
  • 494
by misza

Komunikat nr 76/2014
Wydziału Wyszkolenia Polskiego Związku Bokserskiego

Dotyczy: Zgrupowania szkoleniowego zawodniczek Młodzieżowej Kadry Narodowej w Szczecinie

dniach 30.11 – 09.12.2014 r. 

Kadra szkoleniowa :

Patryk Tkaczyk – trener współpracujący PZB
Karol Chabros – trener współpracujący PZB
Kadra zawodnicza 

Natalia Antczak – waga 54 kg – BKS Skorpion Szczecin / SMS Szczecin
Aleksandra Kondej – waga 75 kg – BKS Skorpion Szczecin / SMS Szczecin
Olga Moczała – waga 75 kg – BKS Skorpion Szczecin / SMS Szczecin
Patrycja Kiwak – waga 80 kg – BKS Skorpion Szczecin / SMS Szczecin
Emilja Stosio – waga 69 kg – BKS Skorpion Szczecin / SMS Szczecin
Gut Paulina – waga 57 kg – KS Czarni Słupsk
Łyskus Natalia – waga 60 kg – KS Czarni Słupsk
Turłaj Julia – waga 69 kg – KS Orkan Gorzów Wielkopolski
Gos Agnieszka – waga 75 kg – KS Sparta Złotów
Gwit Weronika – waga 80 kg – KS Sparta Złotów
Mrozińska Patrycja – waga 70 kg – Wda Świecie
Święs Martyna – waga 70 kg – KS Gwardia Wrocław
UWAGI :

Powołane osoby powinny stawić się w Szczecinie w hotelu SDS przy ulicy Unisławy 29 w dniu 30.11.2014 r. do godz. 14.00;
Powołane zawodniczki powinny posiadać: dowód osobisty, książeczkę sportowo-lekarską z aktualnymi badaniami, sprzęt do realizacji zajęć treningowych ogólnorozwojowych i specjalistycznych prowadzonych w sali i w terenie (w tym kaski sparringowe) oraz sprzęt do zajęć na pływalni;
Wszystkie zawodniczki biorący udział w zgrupowaniu mają obowiązek przywiezienia na w/w akcję informacji dotyczących o aktualnym przyjmowaniu: leków, odżywek i suplementów diety potwierdzonych przez trenera klubowego;
Wszystkie koszty związane z organizacją w/w akcji szkoleniowej pokrywa PZB;
Koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do Szczecina i z powrotem będą zwracane na podstawie przedstawionych biletów PKP (II kl. Pośp ; TLK lub Interregio) lub PKS;
Prosimy o potwierdzeniu udziału w w/w akcji do trenera Karola Chabrosa 668397747 telefonicznie pod numer 608294632 lub obowiązkowo usprawiedliwić nieobecność na adres email carlos226@wp.pl do 24.11.2014 r.
Trener Młodzieżowej Kadry Narodowej

Tomasz Potapczyk