5 stycznia 2018
  • 502
by misza


20 stycznia w hali bokserskiej przy ulicy Ogrodowej 5 w Słupsku o godzinie 11.00 odbędzie się nadzwyczajne walne zebrabinie członków Słupskiego klubu Bokserskiego Energa Czarni. Podczas zebrania odbędzie się wybór komisji rewizyjnej. Ponadto Zarząd Klubu przedstawi sprawozdanie z działalności SKB Energa Czarni za rok 2017. W ostatnim punkcie przewidziano wolne wnioski.